Opslagverzekering

Wanneer u opslaat bij Oomen Opslag, dienen uw spullen verzekerd te zijn. U regelt uw opslagverzekering eenvoudig via onderstaand formulier.

 

U kunt er ook voor kiezen om zelf een verzekering af te sluiten voor uw spullen. Wanneer u hiervoor kiest, is het noodzakelijk dat u ons vrijwaart.

Zolang wij geen vrijwaringsbewijs van u ontvangen, zullen wij conform onze algemene voorwaarden tot die tijd een verzekering voor u afsluiten tot € 25.000 tegen de daarbij behorende premie. Dit doen wij om een situatie te voorkomen waarbij u per abuis niet verzekerd bent. 

0,00 €
Tarieven zijn per maand of gedeelte van een maand, en zijn inclusief 21% assurantiebelasting. De verzekering wordt automatisch stopgezet bij beëindiging van de opslag.

Veelgestelde vragen

Oomen Verhuizers heeft een opslagaansprakelijkheidsverzekering. Onder deze verzekering is schade als gevolg van roekeloosheid of nalatigheid verzekerd.

Bijvoorbeeld:

  • Diefstal omdat onze medewerkers het pand niet goed hebben afgesloten;
  • Brand die is ontstaan door het niet tijdig uitvoeren van onderhoud aan installaties.

Er is geen verzekeringsdekking voor schades die niet zijn ontstaan door roekeloosheid of nalatigheid van Oomen Verhuizers.

Zo is er zonder opslagverzekering bijvoorbeeld geen verzekeringsdekking voor:

  • Een overgeslagen brand vanuit een nabijgelegen gebouw;
  • Brand door blikseminslag;
  • Diefstal bij een inbraak;
  • Waterschade bij een overstroming.

Onze opslagverzekering geeft een All-risk dekking tot het bedrag waarvoor u de verzekering heeft afgesloten.

Een opslagverzekering kan niet worden meegenomen in de huurprijs omdat het bedrag dat u betaalt afhankelijk is van de waarde van opgeslagen goederen. 

Waar kan ik een opslagverkering afsluiten?

De verzekering hoeft niet gelijk te lopen met de opslagperiode. Zo kunt u een verzekering afsluiten als u al ene opslagruimte huurt, en u kunt de verzekering opzeggen wanneer u wilt. 

Dekking inboedelverzekeraars

Veel inboedelverzekeraars bieden slechts een zeer beperkte dekking gedurende uw opslagperiode. Een aantal verzekeraars biedt zelfs helemaal geen dekking. Bekijk daarom goed of uw inboedel voldoende is verzekerd als u geen gebruik wenst te maken van een opslagverzekering.